Algemeen

2.1 Parkreglement

De verwoording van wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn.

 • Ieder die het aangaat wordt geacht met de regels van het park-, baan- en introductiereglement bekend te zijn;
 • Binnen het park mag geen gebruik gemaakt worden van (brom)fietsen of andere vervoermiddelen;
 • (Brom)fietsen moeten in de stalling geplaatst worden;
 • Motorvoertuigen moeten worden geplaatst in de parkeervakken op het parkeerterrein;
 • Ouders moeten voldoende toezicht houden op meegenomen kinderen, zodat zij geen last of schade veroorzaken;
 • Toeschouwers en niet tennis-spelende personen mogen niet binnen de afrastering van de banen komen;
 • Lesgeven mag alleen door daartoe aangewezen tennisleraren / leraressen;
 • Men is verplicht in alle gevallen van beschadiging of schade aan de banen, speelnetten, meubilair of zaken direct te melden aan het bestuur of de onderhoudscommissie;
 • De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor letsel, beschadigde, ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden of bezoekers;
 • Niet toegestaan zijn al die gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals:
  • hinderlijk en onbehoorlijk optreden;
  • het maken van muziek;
  • spelen met ballen buiten de baan;
  • belopen van taluds en beplantingen;
  • beklimmen van muren, gebouwen en afrasteringen;
  • springen of stappen over netten;
  • verontreinigen van de banen en het toebehorende terrein;
 • De leden van de onderhoudscommissie kunnen en mogen namens het bestuur corrigerend optreden;
 • De te nemen maatregelen kunnen zijn: het geven van aanwijzingen tot het innemen van de ledenpas en het onmiddellijk ontzeggen van de aanwezigheid op het park;
 • De ingenomen ledenpas zal met opgave van redenen aan het bestuur worden overhandigd.  

2.2 Baanreglement

Bij het afhangen of reserveren van een baan gelden de volgende regels:

Afhangen

Zie paragraaf 2.6 voor uitleg en informatie over het afhangen en reserveren van een baan.

Algemeen

 • Uw ledenpas is strikt persoonlijk, voorzien van uw foto en uw naam.
 • De meerjaren KNTLB ledenpas wordt eenmaal verstrekt.
 • De tennisbanen mogen niet anders dan met kunstgrasbanen goedgekeurde tennisschoenen worden betreden. Bij twijfel beslist het bestuur.
 • De spelers / speelsters dienen gekleed te zijn in tenniskleding.
 • De tennisballen zijn voor eigen rekening.

Speelrecht

Alleen als uw geldige ledenpas op het afhangbord hangt in het vak voor de baan waarop je speelt en de tijd juist is ingesteld en nog niet is verstreken. Bij deelname aan een door het bestuur aangewezen vorm van tennis of tennisles waarvoor ingevolge een bestuursbesluit geen lidmaatschap is vereist.

Wintertennis

Gedurende het winterseizoen (week 40 t/m week 13) kunnen banen door groepen leden gereserveerd worden. Zie voor meer informatie deze pagina.

Exacte tijd

De parkklok (boven de bar).

Slepen

De (kunstgras)banen hoeven niet gesleept te worden.

Jeugdleden

Vervallen sinds maart 2021.

Op werkdagen is baan 3 tot 18.00 uur gereserveerd voor de jeugdspelers.

Zie hoofdstuk 3 voor details.  

2.3 Lidmaatschap

Uitleg over lidmaatschap staat op deze pagina.

2.4 Contributie

Uitleg en toelichting over de contributie staat op deze pagina.

2.5 Pasjessysteem

Ieder tennis spelend LTC lid is ook lid van de KNLTB. Als je competitie of toernooien speelt heb je een officieel KNLTB "pasje" nodig. Deze zijn tegenwoordig digitaal beschikbaar in de KNLTB clubapp. Om deze te krijgen dien je een foto beschikbaar te hebben. Deze kan ook in dezelfde KNLTB clubapp geupload worden. 

2.6 Afhangen

Zie de informatie en uitleg op deze pagina.

2.7 Introductie van niet-leden

Als het niet te druk is op het park mag een lid met een introducé spelen. Bij het reserveren van een baan (zie paragraaf 2.6) dient in de clubapp vermeld te worden indien met een introducé gespeeld gaat worden. De kosten zijn €2,50 per introducé en per keer. Periodiek worden de kosten in rekening gebracht.

2.8 Bardienst

Het barschema (rooster), barreglement en -toelichting, staan op deze pagina.

2.9 Baanonderhoud

Het onderhoud van de banen wordt wekelijks verzorgd door onze “Peetvaders”.

Regels voor kunstgras banen:

 • Geen voorwerpen op de baan die de baan kunnen beschadigen (stoelen);
 • Geen kauwgom, geen glazen flessen met water;
 • Volg de aanwijzingen op van de groundsman/bestuur;
 • “vegen” hoeft niet.

2.10 Wintertennis

Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. Om het tennis en de gezelligheid op het park in het winterseizoen te stimuleren, kunnen groepen een baan reserveren op een bepaalde avond op werkdagen. Op deze avonden draaien de spelers zelf de bardienst. Hiervan wordt een schema gemaakt.

Let dus op: in het winterseizoen kunnen banen 's avonds gereserveerd zijn!

Reserveren van een vaste baan gedurende het winterseizoen kan door het ‘reserveren winter seizoen formulier’ in te vullen. Dit wordt na de zomer op de website gepubliceerd. Het schema met daarop de gereserveerde baan treft u ook op dit bord aan.

2.11 Parksleutel

Uitleg over de parksleutel staat op deze pagina, onder sleutelborg.

2.12 Training

Zowel de jeugd- als de seniorentrainingen worden verzorgd door Personal Tennis. De banen waarop de trainingen plaatsvinden, evenals de lestijden worden vermeld op het informatiebord in de hal van het clubgebouw. Zie ook deze pagina

2.13 Toernooien

De Activiteiten Commissie organiseert in samenwerking met de Technische Commissie verschillende activiteiten, o.a. gezelligheidstoernooien. Introducés zijn van harte welkom.

Naast een sportief potje tennis wordt er ook veel aandacht besteed aan het gezellig samenzijn tijdens en na de wedstrijden.

De data worden aan het begin van het tennisseizoen aangekondigd in de activiteitenkalender. Deze kunt u ook vinden op de home pagina van onze website en in de KNLTB clubapp.

2.14 Alarminstallatie

Als het alarm ingeschakeld is worden alle ruimtes beveiligd, uitgezonderd de hal van het clubgebouw, de toiletten en douches.

2.14.1 Alarm uitschakelen (bij aankomst)

De sleutel ligt in de sleutelkluis. Deze is te openen met een code die je van de weekcoördinator hebt gekregen via de email. Nadat je de sleutel uit de sleutelkluis hebt gehaald, dien je het deurtje weer te sluiten en op de “lock” toets te drukken. Je dient zelf de sleutel te hebben die toegang geeft tot het park en het gebouw.

 1. Open het deurtje van de alarminstallatie en beweeg de Proxy-sleutel vlak naast het alarmpaneeltje van boven naar beneden, zoals in de illustratie hieronder is aangegeven. Je hoort nu een “piep”;
 2. In het display verschijnt nu de tekst: “Systeem uit”;
 3. Het alarm is nu uitgeschakeld en je kunt de kantine betreden.

Mogelijke storingen

 • Het alarm gaat toch af. Geen punt, na een 3-tal minuten zal de sirene stoppen. Herhaal de hierboven beschreven procedure.
 • In het display verschijnt de tekst: “Open Zone”; “DC Meterkast”. Dit betekent dat de meterkast (rechts bij de ingang) niet gesloten is. Sluit deze af en herhaal de procedure opnieuw.

2.14.2 Alarm inschakelen (bij vertrek)

 1. Verzeker je ervan dat alle deuren (deur van hal naar kantine, terrasdeuren, deur naar bijkeuken en de buitendeur in de bijkeuken) zijn afgesloten;
 2. Open het deurtje van de alarminstallatie en beweeg de Proxy-sleutel vlak naast het alarmpaneeltje van boven naar beneden, zoals in de illustratie hieronder is aangegeven. Je hoort nu een “piep”;
 3. In het display verschijnen nu achtereenvolgens de teksten: “Normaal in”; “Systeem in orde”; “Systeem ingeschakeld”; “Verlaat het pand” en vervolgens een hele lange “piep” en “OK”.
 4. Het alarm is nu ingeschakeld.
 5. Leg de sleutel terug in de sleutelkluis en druk op de “lock” toets.
 6. Verlaat het pand aan de voorzijde en vergeet niet het licht in de hal uit te doen en de voordeur af te sluiten met je eigen sleutel alsmede de toegangspoort van het park.

De Proxy-sleutel is het zwarte staafje aan de sleutelbos.

Beweeg de Proxy-sleutel vlak naast het alarmpaneeltje van boven naar beneden.

2.15 Sproei-instructie

De installatie is dusdanig ingesteld dat alle banen via een voorgeprogrammeerd schema beregend kunnen worden. Als de automatische beregening begint, worden alle banen na elkaar gedurende 2 minuten gesproeid. Dit kun je niet onderbreken. Gewoon even afwachten dus.

2.15.1 Een enkele baan sproeien

Iedere baan kan afzonderlijk gesproeid worden. Druk hiervoor op de knop behorende bij de baan die je wilt sproeien. Na 2 minuten stopt de beregening.

2.15.2 Ligging van de banen

De ligging van de banen. Let op noordpijl.

2.16 Baanverlichting

Per 2 banen is er een aparte schakelaar voor de verlichting. Net als de banen zijn de lampen gekoppeld (1 met 2, 3 met 4, 5 met 6 = Jeu de Boule). Als beide lampen van een paar direct na elkaar worden aangezet, gaat slechts één van beide echt direct aan. Het is beter niet de drie schakelaars tegelijkertijd aan te zetten, maar telkens ongeveer anderhalve minuut te wachten alvorens de volgende schakelaar te activeren.

Let op: Indien de lampen worden uitgedraaid, duurt het zeker 15 minuten voordat de betreffende lampen opnieuw kunnen worden aangezet.

 

< terug naar inhoud > < terug naar boven >

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 465 2112

Adres

Breetse Peelweg 1a
5993NC Maasbree

KVK-nummer

40164885