Bardienst

Het barrooster is te vinden in de ClubApp en door als lid in te loggen op onze website.

Door in te loggen op onze website vindt je de toelichting op de bardienst onderaan deze pagina.

Bardienst

Onze club kan alleen draaiende gehouden worden als alle leden een steentje bijdragen buiten het gewone tennis en petanque. Wij vinden dat ieder lid hierin mee moet gaan. De contributie kan alleen zo laag blijven via betrokkenheid van alle leden. De barinkomsten zijn daarbij onmisbaar. Bovendien stimuleert een open kantine de sfeer en gezelligheid binnen onze vereniging.
Verder vinden wij het belangrijk dat alle leden zich verantwoordelijk voelen voor de kantine en in gezamenlijkheid de kantine schoon en netjes houden.
En zijn we van mening dat we zo min mogelijk regels en uitzonderingen willen en dat kan alleen als we helpen en elkaar aanspreken op ongepast gedrag.

Daarom de afspraak dat ieder lid van LTC Maasbree minimaal twee keer per jaar bardienst draait met volgende uitzonderingen en aanvullingen hierop.

 • Petanque bardienst

Zij draaien hun eigen bardienst en zijn niet opgenomen in de poule van de bardienst LTC Maasbree. Petanquers die ook tennissen vallen onder de regels voor de tennissende leden.

 • Vrijgesteld van 2x bardienst

Steunleden, peetvaders, bestuursleden, leden tot 18 jaar, leden vanaf 75 jaar, ledenadministratie, leden die bardienst afkopen (€75) en sponsoren.

 • Maximaal 1x bardienst

Indien noodzakelijk vrijwilligers in de commissies.

Boetes

Helaas zien wij ons genoodzaakt om boetes toe te passen om de bardienst opkomst te garanderen:

 • Kom je niet opdagen voor een ingeschreven bardienst wordt een boete van €50 in rekening gebracht.
 • Heb je geen 2 bardiensten gedraaid wordt het afkoop bardienst bedrag van €75 in rekening gebracht.

Competitie bardienst

Elk lid dat competitie speelt wordt geacht tijdens de competitie 1 bardienst te doen. Deze bardienst valt binnen de 2 bardiensten die leden dienen te draaien.

Pinnen

In de kantine is geen contact geld meer aanwezig. Betalen kan alleen nog met pin-/betaalpas.

De reguliere bardienst door de week (ma t/m vr)

 • Tijdsduur 20.00-23.00 uur.
 • Indien tennissers langer willen blijven kunnen zij de bardienst overnemen met de verplichting op te ruimen, de kas af te sluiten, de barsleutels in de kluis te doen en het gebouw af te sluiten.
 • Één persoon (dame of heer) is genoeg voor de reguliere bardienst van 20.00-23.00 uur. De laatste gast(en) is/zijn daardoor wel verplicht even te wachten en samen met de bardienst het park te verlaten.
 • Bij evenementen zullen twee personen bardienst draaien.

Bardienst tijdens competitie (aanvullend op 2x bardienst)

Tijdens de vrijdagavond- en zaterdagcompetitie bij zowel voorjaar als najaar geldt de volgende regeling:

 • Een van de thuisspelende teams wordt aangewezen om de bardienst, een half uur voor aanvang, te openen. Dit team opent de barruimte en zorgt voor koffie/thee met bijlage.
 • Tijdens de wedstrijden is er reguliere bardienst aanwezig.
 • Na de reguliere bardienst neemt een aangewezen team de eindbardienst over.
 • Startend en afsluitend team staat vermeld op het barschema.

Wij verwachten van alle thuisspelende teams dat ze na vertrek van hun gasten de gebruikte glazen en keukengerei opruimen.

Taken tijdens de bardienst

Bardienst is meer dan alleen het serveren van drankjes. We willen er dan ook nadrukkelijk op wijzen dat hierna genoemde activiteiten een belangrijk onderdeel van de bardienst vormen:

 • Aanvullen drank in koelkasten
 • Alle afwas wegwerken
 • Kantine, keuken en terras net houden:
  • Rechtzetten meubilair
  • Schoonmaken tafels
  • Aanvegen van de vloer
  • Keuken schoonhouden
  • Afval en lege flessen opruimen
  • Tijdens competitie wedstrijden behoort ook het klaarmaken van broodjes en snacks in de keuken tot de taken van de bardienstmedewerkers

Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", "meters bier" en "rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 9. Ieder lid wordt geacht er op toe te zien dat de hiervoor vermelde huis- en gedragsregels worden nageleefd.

Openings- en schenktijden

De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:

 • Zondag t/m donderdag: van 10.00 uur tot 24.00 uur
 • Vrijdag en Zaterdag: van 10.00 uur tot 24.00 uur (tijdens competitie tot 1.00 uur)

Bij aanvang van de bardienst

Haal het kistje met de barkaarten uit de kluis. Haal de overloopstop en de glazenborstels uit het afwasteiltje op het aanrecht in de keuken. Plaats overloopstop en borstels in de spoelbak van de bar. Bak vullen met water en een drupje spoelmiddel toevoegen. Tap eerst twee pilsjes en spoel ze weg voor je het eerste pilsje serveert.

Biervat verwisselen

De biervaten staan onder de tap. In de keuken rechts achter in de hoek staan reeds gekoelde vaten. In de voorraadruimte staan vaten die niet gekoeld zijn. Indien een vat uit de koeling wordt gehaald, dit graag aanvullen met een vat uit de voorraadruimte. Zet dit vat achterin de koeling. Zie volgende paragrafen voor afkoppelen/aankoppelen.

Afkoppelen

 1. Draai het zwarte knopje in de koolzuurslang een kwartslag. Het knopje staat nu dwars.
 2. Knijp de twee helften van het chromen handvat samen en laat ze weer los. De bovenste helft van de "knijper" komt omhoog, de koppeling is nu los.
 3. Draai de koppeling een kwartslag linksom en neem hem uit de bajonetsluiting.

Aankoppelen

 1. Plaats de koppeling in de bajonetsluiting op het vat en draai de koppeling een kwartslag rechtsom.
 2. Knijp het handvat van de sluiting samen en druk het naar beneden. De koppeling zit nu vast op het vat.
 3. Draai het zwarte knopje een kwartslag rechtsom, zodat het in de richting van de slang staat.

Huishoudelijke apparaten

De instructies inzake de koffieautomaat, het maken van tosti’s, frituren en dergelijke vind je in de keuken op de diverse lijsten. Ook de richtlijnen voor wat er ter tafel komt tijdens de competitie tref je hier aan.

De instructies inzake de televisie, beamer en geluidsinstallatie vind je terug aan de binnenzijde van de kastdeur waar de installatie staat.

Kasgeldinstructie

Alle ontvangen consumptiebonnen, moeten worden doorgescheurd en in de daarvoor bestemde koker, die achter de bar staat, worden gedeponeerd. Aan het einde van de bardienst moeten de volgende handelingen verricht worden:

 1. Eventuele declaratiebonnen in een envelop doen (liggen in de kluis).
 2. Op de envelop vermelden: het bedrag en je naam en datum.
 3. De envelop dichtplakken en in de geldkist leggen.
 4. Geldkist en de onverkochte consumptiekaarten weer opbergen in de kluis (kluis afsluiten).

Consumpties voor commissieleden en barmedewerkers

Consumpties gebruikt door bestuur-/commissieleden moeten worden aangestreept op de groene registratiekaarten die achter de bar liggen.

Afval

Bij het clubgebouw staat een grote container, waar al het afval, m.u.v. chemisch afval, in gedeponeerd kan worden. Etensresten van tevoren in plastic zakken doen. Deze liggen op het schap boven de diepvrieskist.

Kaarten met consumptiebonnen

Consumpties kunnen aan de bar uitsluitend met pin-/betaalpas afgerekend worden. Daarnaast bestaat voor iedereen de mogelijkheid om kaarten met consumptiebonnen te kopen, dus ook voor niet- leden. Het gebruik van consumptiebonnen heeft twee voordelen: je krijgt korting en het betalen gaat sneller.

Het bestuur houdt zich het recht voor om in individuele en specifieke gevallen af te wijken van bovengenoemde afspraken. Ook kunnen er tussentijds bij een voortschrijdend inzicht wijzigingen optreden.

< terug naar boven >

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 465 2112

Adres

Breetse Peelweg 1a
5993NC Maasbree

KVK-nummer

40164885