Toernooien 2022

Breetanque afsluittoernooi 2022

Op dinsdag 25 oktober vond het Afsluittoernooi plaats. Dit toernooi werd oorspronkelijk georganiseerd bij afsluiting van de clubcompetitie. Er waren dit jaar maar liefst 39 deelnemers die middels loting via de computer in iedere ronde aan een willekeurige partner gekoppeld werden, om in 3 rondes uit te maken wie de winnaar werd van dit toernooi. Helaas vielen er, door omstandigheden, 2 deelnemers uit na de tweede wedstrijd. Na de 3 rondes waren er 8 deelnemers met 3 gewonnen wedstrijden. Rond 17.00 uur waren de 3 rondes gespeeld en de prijswinnaars bekend.

De prijswinnaars:
1e Trudy Hegger 3 w. +28
2e Herman Janssen 3 w. +25
3e Burkhard Bischofs 3w. +24

Buiten de prijzen vielen:
4e Geert v.d. Beele 3w. +18
5e Marij Thiede 3w. +16
6e Mia Zelen 3w. +13
7e Gerda Bivert 3w. +11
8e Henny Heuvelmans 3w. +9

Alle bovengenoemde prijswinnaars ontvingen elk een mooi prijsje. Bovendien had medeorganisator Gerda Bivert nog 3 waardebonnen weten te bemachtigen. Die waren geschonken door “De WasArena” een autowasstraat in Venlo. Deze waardebonnen werden middels loting gewonnen door Marianne Bertrams, Broer Bruijnen en Els Lintjens. Na de prijsuitreiking werd nog door alle aanwezigen lekker gesmuld van het heerlijke Chinees buffet uit Sevenum.

Rest nog een dankwoord aan de organisatie in handen van Gerda Bivert, Leny Kuijpers en Jan Vaessen. Martin Klerken en Maril Gielen achter de computer. De bardienst werd verzorgd door toernooiwinnares Trudy Hegger.

Op de foto v.l.n.r. : Herman Janssen, Trudy Hegger, Burkhard Bischofs.

Open Boules Toernooi 2022

Op donderdag 22 september werd het Open Boules Toernooi (OBT) gespeeld. Er namen 18 vaste koppels deel aan het toernooi die onderling in 3 rondes gingen bepalen wie de winnaar werd van dit toernooi. De organisatie had bepaald dat er max. 60 minuten per wedstrijd gespeeld ging worden. Na de 3 e wedstrijd was de winnaar bekend. Er waren 2 koppels die 3 wedstrijden wist te winnen en maar liefst 8 koppels met 2 gewonnen wedstrijden.

Eindstand prijswinnaars:
1e : John Coenen/Nellie Coenen 3w. +20 (1e wedstrijd hoger saldo dan nr. 2)
2e : Bep Manders/Riet Vaessen 3w. +20
3e : Herman Janssen/Jan Vaessen 2w. +20

Na 2 wedstrijden was de pauze waarin we werden getrakteerd door de jarige Marianne Bertrams. De organisatie bestond uit Joost Hegger, Huub Nabben en Leo Jacobs, geassisteerd door Hannie Bischofs achter de bar. De heerlijke snacks na de wedstrijden werden geserveerd door de “keukenprins” Leo Jacobs. Achter de computer zaten Maril Gielen en Martin Klerken. Waarvoor dank aan allen.

Op de foto van v.l.n.r. : Bep Manders, Riet Vaessen, Nellie Coenen, John Coenen, Jan
Vaessen, Herman Janssen.

Uitwisseling met JBC Baarlo 2022

Op dinsdag 6 september vond de jaarlijkse uitwisseling met JBC Baarlo plaats in Maasbree. Deze uitwisseling was oorspronkelijk gepland op dinsdag 12 juli maar toen afgelast. Van JBC Baarlo waren 14 leden aanwezig en van Breetanque 26 leden. Vanwege de hoge temperatuur was vooraf door de organisatie besloten om de wedstrijden in te korten tot maximaal 45 minuten speeltijd plus eventueel een extra mene. De eindstand na 3 gespeelde wedstrijden bepaalde de 4 prijswinnaars. (2x Breetanque en 2x JBC Baarlo) . Na het spelen van 3 wedstrijden bleken er 6 spelers te zijn met 3 gewonnen wedstrijden en werd de eindstand van de bovenste 6 spelers als volgt:

1)     Jürgen Liebscher 3w. +26
2)     Martin Klerken 3w. +25
3)     Joost Hegger 3w. +24
4)     Nanda v. Heeswijk 3w. +19 (Baarlo)
5)     Wilbert v. Deursen 3w. +18
6)     Ria Arnold  3w. +11 (Baarlo)

De prijswinnaars waren Jürgen Liebscher en Martin Klerken van Breetanque en Nanda v. Heeswijk en Ria Arnold van JBC Baarlo. Jürgen was, door verplichting elders, helaas niet meer aanwezig maar zijn prijs werd alsnog thuis bezorgd.

Met dank aan de organisatie: Ine Wijnands, Trudy Hegger, Annie Sonnemans. Achter de computer Martin Klerken en Maril Gielen.

Op de foto v.l.n.r. :  Martin Klerken, Nanda v. Heeswijk, Ria Arnold (Jürgen Liebscher ontbreekt)

Schemertoernooi 2022

Op vrijdag 19 augustus namen 27 leden van Breetanque deel aan het jaarlijkse Schemertoernooi. Dit is een individueel toernooi d.w.z. dat iedere speler in iedere ronde een andere medespeler loot. Zoals de naam al zegt word dit toernooi in de avonduren en bij kunstlicht gespeeld. Helaas was 1 persoon afwezig zonder zich af te melden waardoor een uiterst ongunstige verdeling van teams plaats vond n.l. 4x twee tegen twee, 1x drie tegen drie en 1x twee tegen drie. Er was door de organisatie bepaald dat er 3 rondes gespeeld gingen worden van max. 50 min. Bij het invoeren in de computer en loting van de spelers ging er helaas iets behoorlijk fout waardoor de eindrangschikking handmatig moest worden uitgerekend. Er waren 4 deelnemers met 3 gewonnen wedstrijden.

De eindstand van de 3 prijswinnaars :
1)     Geert v.d. Beele 3 w. +33
2)     Herman Janssen   3 w. +28
3)     Jan Vaessen  3 w. +27  
Sef Gielen was 4e met 3w. +21 maar viel helaas buiten de prijzen.

De prijzen waren dit keer mooie, verse en gezonde fruitpakketten. De organisatie had nog een verrassing in petto. Omdat het het Schemertoernooi was hadden zij nog een schemerlamp weg te geven. Deze was bestemd voor deelnemersnummer 16 en dit was Hannie Bischofs. In de pauze werden we getrakteerd op een verkoelend ijsje en na de wedstrijden op lekkere zelfgemaakte wraps door Wilbert.

Met dank aan de organisatie die in handen was van Wilbert v. Deursen, Hay Geerarts en Geert v.d. Beele. De consumpties werden verzorgd door Annie Sonnemans. Achter de computer zaten Joost Hegger en Maril Gielen.

Op de foto v.l.n.r. : Hannie Bischofs, Herman Janssen, Geert v.d. Beele, Jan Vaessen. 

Uitwisseling met PC Venlo 2022

Op donderdag 11 augustus vond de jaarlijkse uitwisseling met PC Venlo plaats. PC Venlo was dit jaar te gast in Maasbree. Vanwege de hoge middagtemperatuur had de organisatie, in overleg met PC Venlo, besloten om de uitwisseling te verplaatsen naar de avond. Een zeer goede beslissing, want er kon bij een heerlijke temperatuur en onder mooi schijnend maanlicht worden gespeeld.
Van PC Venlo waren 19 leden aanwezig en van Breetanque 21 leden. Er was vooraf besloten dat er 3 wedstrijden werden gespeeld van max. 50 minuten. De eindstand na 3 gespeelde wedstrijden bepaalde de 4 prijswinnaars. (2x Breetanque en 2x PC Venlo) . Er waren maar 2 spelers met 3 gewonnen wedstrijden en maar liefst 21 spelers met 2 gewonnen wedstrijden.

De prijswinnaars waren:
1) Jan Vaessen 3w. +14
2) Wim Sanders 3w. +7
3) Hay Christis 2w. +16
4) Riet Vaessen 2w. +16

Het bleef nog lang gezellig druk op het terras onder een fijne atmosfeer en heerlijke
temperatuur. Met dank aan de organisatie die bestond uit Annie Sonnemans en Trudy
Hegger. Achter de computer Maril Gielen en Martin Klerken.

Op de foto v.l.n.r. : Jan Vaessen, Wim Sanders, Hay Christis, Riet Vaessen.

Concours de Boules 2022

Op donderdag 2  juni vond het Concours  de Boules plaats.  Aan het toernooi namen 28 spelers deel. Na het spelen van 3 wedstrijden bleken er slechts 2 spelers te zijn met 3 gewonnen wedstrijden. Na 2 gespeelde wedstrijden waren er nog 7 spelers met 2 gewonnen wedstrijden. Hiervan zijn er in de laatste ronde 5 spelers afgevallen. Dit keer werden de wedstrijden “op tijd “ gespeeld. Maximaal 60 minuten. De dames voerden vandaag de boventoon, want nr. 1 t/m 5 van de eindrangschikking waren allen dames.!!!!!!!!

De prijswinnaars waren:
1) Riet Vaessen  3w. +24
2) Annie Sonnemans  3w. +22
3) Ria Clerx  2w. +19

De 3 prijswinnaars kregen als beloning een mooie fruitschaal. Prijs 1 en 2 werden ter beschikking gesteld door “ t Trostomaatje “ uit Maasbree. Waarvoor onze dank. Tijdens de pauze werd iedereen getrakteerd op een lekker stuk vlaai en tussen de rondes door werden er lekkere snacks rond gebracht door de organisatie.

Met dank aan de organisatie, die bestond uit Annie Theeuwen, Marij Thiede en Juergen Liebscher. Achter de bar stond Ine Wijnands. De computer werd bediend door Martin Klerken en Joost Hegger.  

Op de foto v.l.n.r. : Riet Vaessen, Annie Sonnemans, Ria Clerx.   

Uitwisseling met Jeu de Boules club “de Kromme Herk” Velden 2022

Op woensdag 18 mei 2022 waren we te gast bij “de Kromme Herk“ in Velden voor onze jaarlijkse uitwisseling. Van beide clubs namen 21 personen deel aan deze uitwisseling. Na uitleg over de gang van zaken kon, onder een behoorlijk schijnende zon, begonnen worden aan de wedstrijden. Er werd medegedeeld dat er 3 wedstrijden gespeeld zouden worden. Een speler van Breetanque samen met een speler van Velden. De laatste twee wedstrijden werden “op tijd “ gespeeld en wel max. 60 minuten. In verband met de hoge temperatuur werd besloten om geen finale te spelen. Voor de nr’s 1 t/m 3 van het eindklassement was er een prijs beschikbaar. Er waren uiteindelijk 4 spelers met 3 gewonnen wedstrijden.

De spelers met 3 gewonnen wedstrijden:
1)  Sjaak Senssen (Velden)    3w.  +25
2)  Riet Vaessen (Maasbree)   3w. +21
3)  Marian Geelen (Velden)    3w.  +19
4) Leen Peeters (Maasbree)  3w.  +12  

Leen Peeters viel helaas buiten de prijzen. Na de prijsuitreiking werd er nog even nagepraat en kwam er een einde aan de altijd gezellige uitwisseling met Velden.  

Op de foto v.l.n.r. : Marian Geelen, Sjaak Senssen, Riet Vaessen. 

Winterboulen afsluittoernooi 2022

Op dinsdag 10 mei vond, bij stralend weer, het Winterboulen afsluittoernooi plaats in Maasbree. Oorspronkelijk was dit toernooi gepland in de hal in Boekend, maar door de vele afmeldingen wegens corona is het toernooi destijds afgelast.

Er namen 32 leden deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in de mix vorm, zodat in alle 3 de rondes werd gespeeld met een andere partner. De wedstrijden duurden max. 50 minuten. Na 3 rondes waren er 5 spelers met 3 gewonnen wedstrijden.

De prijswinnaars:
1e  Peter Thiede  3w. +26
2e  Bep Manders  3w. +25
3e  Sef Gielen  3w. +21

Dré Zeelen en Maril Gielen vielen helaas buiten de prijzen.  De prijswinnaars ontvingen allen een mooie prijs geschonken door Herman Vaessen. Het was een zeer gezellige middag met in de pauze koffie met een stukje vlaai geschonken door bakkerij Broekmans uit Maasbree. Als verrassing had de organisatie voor iedere deelnemer nog een prijs. Na het toernooi werden namens LTC Maasbree nog lekkere snacks aangeboden.

Een woord van dank aan de organisatie, bestaande uit Riet Vaessen en Herman Janssen. Achter de computer Maril Gielen, Joost Hegger, Martin Klerken.

Op de foto v.l.n.r.: Sef Gielen, Peter Thiede, Bep Manders. 

Uitwisseling met JBC Horst 2022

Op dinsdag 3 mei vond de jaarlijkse uitwisseling met JBC Horst plaats. Dit jaar was JBC Horst te gast in Maasbree. Van JBC Horst waren 19 leden aanwezig en van Breetanque 21 leden. Er was vooraf besloten dat de twee best geplaatste spelers van JBC Horst en de twee best geplaatste spelers van Breetanque de 4 beschikbare prijzen konden winnen. De wedstrijden werden gespeeld over max. 60 minuten. Na het spelen van 3 wedstrijden bleken er 6 spelers te zijn met 3 gewonnen wedstrijden en werd de eindstand van de bovenste 6 spelers als volgt:

1) Riny Wagemans 3w. +30 (JBC Horst)
2) Dré Zeelen 3w. +19
3) Jan Vaessen 3w. +18
4) Jac Lintjens 3w. +18
5) Peter Thiede 3w. +14
6) Jacqueline Hofmans 3w. +8 (JBC Horst)

In de pauze konden we met z’n allen genieten van een kop koffie met een plakje cake. De 4 prijzen waren dit keer pasta pakketten en de bijbehorende tasjes werden gesponsord door de Jumbo Maasbree. Het was wederom een geslaagde en sportieve uitwisseling.

Met dank aan de organisatie: Ine Wijnands, Trudy Hegger, Martin Klerken, Maril Gielen.

Op de foto v.l.n.r. : Jacqueline Hofmans, Jan Vaessen, Dré Zeelen, Riny Wagemans.

Openingstoernooi 2022

Op zondag 3 april organiseerde Breetanque het Openingstoernooi 2022. Met dit toernooi word traditioneel ons zomerseizoen geopend. Er melden zich dit keer 28 deelnemers. Deze werden via het computerprogramma aan elkaar gekoppeld om 3 wedstrijden te spelen deze middag.  

Onder een ietwat lage temperatuur werd om 13.30 uur de eerste wedstrijd begonnen. Vooraf werd door toernooileider Sef Gielen op ludieke wijze medegedeeld dat er 3 wedstrijden gespeeld gingen worden en dat “op tijd” gespeeld ging worden nl. max. 60 minuten per wedstrijd. Na deze 3 wedstrijden bleven er 3 spelers over met 3 gewonnen wedstrijden. De organisatie had dit keer 4 prijzen ter beschikking gesteld, dus nr. 4 in de eindrangschikking had ook nog prijs. De prijswinnaars waren:

1e: Geert v.d. Beele  3w. +25
2e: Anny Sonnemans  3w. +16
3e: Juergen Liebscher  3w. +15
4e: Trudy Hegger  2w. +20

De 4 prijswinnaars ontvingen ieder een fles rode wijn. De organisatie had bovendien vooraf bepaald dat nr. 22 van de eindrangschikking ook een fles wijn zou winnen. En laat dit uitgerekend nieuwkomer Henny Heuvelmans zijn. In de pauze en na de wedstrijden konden we nog genieten van de hartige hapjes geserveerd door Els Lintjens, Maril Gielen, Jac Lintjens en Sef Gielen, tevens de organisatoren van dit toernooi. Achter de computer zaten Martin Klerken en Joost Hegger. Waarvoor dank.

Op de foto v.l.n.r. : Juergen Liebscher, Trudy Hegger, Geert v.d. Beele, Anny Sonnemans. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 465 2112

Adres

Breetse Peelweg 1a
5993NC Maasbree

KVK-nummer

40164885