Ontwikkelingen bestuur en padel

11 januari 2023


Beste leden,

Net voor de jaarwisseling hebben we als bestuur per mail een bericht aan alle senior leden gestuurd over ontwikkelingen in de samenstelling van het bestuur en met betrekking tot padel. We hebben tot nu toe pas 2 reacties ontvangen. Dit is voor ons aanleiding om langs deze weg nogmaals aandacht te vragen voor onderstaande oproepen.

In februari 2023 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Tijdens deze vergadering treden de voorzitter en de secretaris af en zij stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur bestaat dan nog maar uit 4 leden, terwijl dit er volgens de statuten minimaal 7 moeten zijn.

Zonder voldoende vrijwilligers en een voltallig bestuur kan onze vereniging niet bestaan.

Daarom een dringende oproep om belangstelling voor bestuurswerk kenbaar te maken. Dit kan door contact op te nemen met een van de bestuursleden of door een bericht te sturen aan [email protected].

Om een indruk te krijgen wat bestuurswerk inhoudt bij LTC Maasbree, is het natuurlijk mogelijk eerst een bestuursvergadering bij te wonen. Op 12 januari om 19:30 uur staat de eerste bestuursvergadering van 2023 gepland. Deze vergaderingen vinden verder elke maand plaats behalve in de zomervakantieperiode. Bestuursleden worden in de Algemene Ledenvergadering gekozen en de functies worden binnen het bestuur verdeeld.

In de laatste weken van 2022 hebben veel leden de enquête over padel ingevuld. Ruim twee derde vindt het een prima idee om padelbanen aan te leggen. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt meer terugkoppeling gegeven over de enquête.

Helaas is er te weinig belangstelling kenbaar gemaakt om een werkgroep te vormen. Een werkgroep is nodig om de mogelijkheden van padel bij LTC Maasbree verder te onderzoeken. Aldus hopen wij dat er alsnog meerdere leden zijn die samen een werkgroep willen vormen. Belangstelling hiervoor kan kenbaar gemaakt worden bij een van de bestuursleden of door een mail te sturen aan [email protected].

Wij hopen alsnog veel reacties met belangstelling te mogen ontvangen. Vragen of opmerkingen over deze mail zijn natuurlijk ook welkom.

het Bestuur

Jan, Anke, Alex, Wilma, Jean-Pierre, Ruud

Nieuwscategorieën Vereniging

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 77 465 2112

Address

Breetse Peelweg 1a
5993NC Maasbree

KVK-nummer

40164885